Entericolix – ваксина срещу E. coli + C. perfringens Type C.

Защитава прасетата от диария за 21 дни

Описание

  • Намалява смъртността и клиничните признаци, предизвикани от колибацилоза и остър некротичен ентерит при неонаталните прасета
  • Ограничава клиничните признаци на колибацилоза и хроничен ентерит, предизвикан от C. perfringens тип C до 21 дневна възраст
  • Уникална защита, демонстрирана срещу F18ab- положителна E. coli (едемна болест)

Листовка на продукта: Entericolix

Прочети повече