Zactran – антибиотик за респираторни заболявания

Широкоспектърен антибиотик с удължено действие за говеда, овце и прасета

Описание

Говеда:

  • Лечение и метафилактика на респираторни заболявания при говеда (BRD), свързани с Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida и Histophilus somni. 
  • Преди метафилактично тертиране трябва да се установи наличието на заболяването в стадото.

Прасета:

  • Лечение на респираторни заболявания при свинете (SRD) свързани с Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis и Bordetella bronchiseptica.

Овце:

  • Лечение на инфекциозен пододерматит (загниване на копитото), асоцииран с вирулентен Dichelobacter nodosus и Fusobacterium necrophorum, изискващ системно лечение.

Кратка характеристика на продукта: ZACTRAN

Прочети повече