Neocolipor – ваксина срещу E. coli

Редуциране на неонаталната ентеротоксикоза при прасета през първите дни от живота им, причинена от щамовете на Е. coli, експресиращи адхезините F4ab, F4ac, F4ad, F5, F6 и F41

Описание

Кратка характеристика на продукта: Neocolipor

Прочети повече