BioNitrat Ex – Биологичен материал за премахване на нитратите от водата

JBL BioNitratEx контролира образуването и растежа на нежелани водорасли и подобрява условият на живот в аквариума, чрез разрушаване на нитратите.

Описание

BioNitrat Ex – Биологичен материал за премахване на нитратите от водата

  • Специална филтърна субстанция за премахване на нитратите чрез микроорганизми.
  • Новите бактериални хранителни вещества, спомагат за заселването на денитриращите бактерии. Бактерията не се нуждае от допълнително подхранване, тъй като субстратът съдържа храна за нея
  • Лесно поставяне на филтърната торбичка в съществуващия филтър.
  • Не съдържа допълнителни хранителни съставки  за микроорганизмите, не се изисква по-сложен контрол.
  • Идеално преминаване на водата през филтърния материал, контролиращ се чрез самия филтър.
  • Без обогатяване с хлорид, като търадиционен йонообмени вещества
  • Съдържание: 4 торбички всяка за 50 литра вода. Всяка седмица се слага по една торбичка.
  • Ефективност: повече от 12 месеца, в зависимост от количеството рибки
  • Не съхранявайте на температура по-висока от 45ºС

JBL BioNitratEx контролира образуването и растежа на нежелани водорасли и подобрява условият на живот в аквариума, чрез разрушаване на нитратите.

1. Как се образуват нитратите в аквариума?

Разрушаването или процесите на минерализация в аквариума от органичен характер (остатъци от храна, фекалии от рибките и т.н.) предизвикват процесът на разпадане на протеините- протеини » амониеви радикали » нитрити » нитрати. Подобни бактерии, които задръстват филтъра и се утаяват на дъното на аквариума, са отговорни за протичането на този процес. Нитратите, дори в относително високи концентрации, не са вредни за рибките. Бактериалното превръщане на отпадъчните вещества в аквариума в нитрати е жизнено важно за рибките, тъй като междинните токсични продукти не могат да съществуват в добре балансираните филтри. Но тъй като съдържанието на нитрати във водата спомага за образуването и растежа на нежелани водорасли, нитратното съдържание не бива да достига нива над 50мг за литър. Редовната смяна на части от водата е основният метод за намаляване на нитратите във водата. Йонно-обменните смоли и филтрите за биологична филтрация на нитратите са също широко използвани методи.

2. Какво представлява JBL BioNitratEX?

JBL BioNitratEX е най-простият начин за сигурно биологично денитриране:

JBL BioNitratEX се състои от малки, колкото мънисто хранителни вещества за бактерии, и така насърчават денитриращите бактерии, които присъстват в големи количества във всеки аквариум да се “настанят”. Мрежата около материала ограничава водния поток и по този начин осигурява оптимала скорост на водния поток вътре в торбичката. Като резултат получаваме желаната среда, с ниско съдържание на кислород.

3. Употреба в сладка вода

Поставете торбичката като последно филтърно ниво във филтъра. Ако е необходима употребата на няколко торбички, първо използвайте единична торбичка, последвана от следваща през следващата седмица и т.н.  В нормално населени аквариуми (максим. 1см рибка в литър вода), е достатъчно една торбичка за 50л вода. В аквариуми с повече от това количество рибки (пренаселени аквариуми), използвайте една торбичка за 30 литра вода. Един пакет от този продукт е достатъчен за 120-200 литра вода. 2-3 седмици след активиране на биологичния материал, той достига пълния си ефект и има оптимално ниво на бактериална колонизация (виж фиг. на листовката). В случай, че в торбичката влезне накаъв вид газ (или въздух), стиснете леко торбичката, докато не премахнете мехура. Появата на неприятни миризми са безвредни за рибките и не застрашават живота в аквариума. Не изплаквайте торбичката. В редки случаи, в периода на активация на JBL BioNitratEX може да се получи помътняване на водата. Това може да се премахне чрез леко филтриране с JBL Carbomec active. Прекомерното ниво на нитрати (50мг/л и повече) може да бъде редуцирано чрез смяна на водата или чрез използване на йонно-обменни вещества (JBL NitratEX 36000).

Всяка седмица се слага по една торбичка.

4. Употреба в солена вода

JBL BioNitratEX е подходящо и за солена вода. Използвайте както е описано по-горе за употребата му в сладка вода, но добавете един слой активен въглерод (JBL Carbomec ultra) към JBL BioNitratEX във филтъра, за да избегнете вероятността хранителните вещества да бъдат измити и да помътнят водата по време на активиращата фаза. Прекомерното ниво на нитрати (50мг/л и повече) може да бъде редуцирано чрез подходящите средства (смяна на водата).

5. Продължителност на ефекта

12 мес. в нормално населени аквариуми (1см рибка в литър вода).

6. Контрол – Използвайте JBL Nitrate Test Set NO3

7. Забележка

Премахването на нитратите от аквариумната вода не може напълно да замени редовната смяна на водата. Това само може да удължи интервалите между смяна на водата. При използване на JBL BioNitratEX ние препоръчваме смяна на 20% от водата всеки месец. Това се изисква, за да се предотврати обогатяването с инхибитори и други вещества.

Съдържание: 4 торбички за 30-50 л вода всяка, в зависимост от населеността в аквариума.

BioNitrat Ex – се предлага в разфасовки от : 240 мл

Прочети повече